TP.Cần Thơ: Thu hồi quyết định tuyển dụng 11 trường hợp

 人参与 | 时间:2023-03-25 02:20:30

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra công tác cán bộ, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức tại TP Cần Thơ trong giai đoạn từ 2016 – 30/4 năm nay.

ầnThơThuhồiquyếtđịnhtuyểndụngtrườnghợ

Sở Nội vụ Cần Thơ thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 11 trường hợp

ầnThơThuhồiquyếtđịnhtuyểndụngtrườnghợ

Kết luận thanh tra cho biết, qua kiểm tra 112 trường hợp tuyển dụng đặc biệt không qua thi tuyển thuộc trường hợp có kinh nghiệm công tác, có 10 trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt.

ầnThơThuhồiquyếtđịnhtuyểndụngtrườnghợ

Trong đó có 8 trường hợp có thời gian làm công việc yêu cầu trình độ đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển nhưng không đủ 60 tháng; 2 trường hợp không có bằng đại học, chỉ có bằng trung cấp.

ầnThơThuhồiquyếtđịnhtuyểndụngtrườnghợ

Ngoài ra còn có 2 trường hợp UBND TP Cần Thơ không gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

ầnThơThuhồiquyếtđịnhtuyểndụngtrườnghợ

Ngày 26/7/2018, Sở Nội vụ Cần Thơ đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 11 trường hợp này, 1 trường hợp đã nghỉ việc.

ầnThơThuhồiquyếtđịnhtuyểndụngtrườnghợ

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng cho biết, còn 31/532 trường hợp bổ nhiệm và bổ nhiệm lại giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; một số hồ sơ thiếu bản kê khai tài sản, giấy khám sức khỏe…

ầnThơThuhồiquyếtđịnhtuyểndụngtrườnghợ
  • Tuyển dụng sai, Thanh Hóa chấm dứt hợp đồng với 3.015 cán bộ

Đáng chú ý có một trường hợp khi bổ nhiệm chức vụ chánh thanh tra sở không có văn bản xin ý kiến thống nhất của chánh thanh tra thành phố.

ầnThơThuhồiquyếtđịnhtuyểndụngtrườnghợ

Ngoài ra còn có một trường hợp tại thời điểm được tiếp nhận không qua thi tuyển chưa đáp ứng về thời gian kinh nghiệm công tác trên 60 tháng theo quy định; 14 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm.

ầnThơThuhồiquyếtđịnhtuyểndụngtrườnghợ

Trong giai đoạn thanh tra, còn một số cơ quan, đơn vị có số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương vượt 1 người so với quy định.

ầnThơThuhồiquyếtđịnhtuyểndụngtrườnghợ

Kiến nghị xử lý tổ chức, cá nhân sai phạm

ầnThơThuhồiquyếtđịnhtuyểndụngtrườnghợ

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó...

ầnThơThuhồiquyếtđịnhtuyểndụngtrườnghợ

Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như kết luận thanh tra chỉ ra…

ầnThơThuhồiquyếtđịnhtuyểndụngtrườnghợ

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Cần Thơ có kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức để đáp ứng nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị trên cơ sở đảm bảo chỉ tiêu biên chế được giao và thực hiện đúng chính sách tinh giản biên chế; chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị hành chính.

ầnThơThuhồiquyếtđịnhtuyểndụngtrườnghợ

Kết luận thanh tra nêu rõ, thành phố cử công chức lãnh đạo, quản lý còn thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

ầnThơThuhồiquyếtđịnhtuyểndụngtrườnghợ

Đồng thời rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay để thu hồi quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp được tuyển dụng không đúng quy định.

ầnThơThuhồiquyếtđịnhtuyểndụngtrườnghợ

Cùng với đó là có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với các trường hợp còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, quy định về thời hạn nhất định để yêu cầu hoàn thiện, quá thời hạn nếu không đáp ứng đủ thì thu hồi quyết định bổ nhiệm, không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp này./.

ầnThơThuhồiquyếtđịnhtuyểndụngtrườnghợCô gái bị đâm gục trên phố Hà Nội, đầu đội mũ bảo hiểm hé lộ nghi phạm gây án 顶: 67692踩: 7