Hải Phòng thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng và chính quyền

 人参与 | 时间:2023-03-25 03:17:48

Chiều 4/10, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thí điểm hợp nhất các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện.ảiPhòngthíđiểmhợpnhấtmộtsốcơquanĐảngvàchínhquyề

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng: Phê duyệt Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Quận ủy với Văn phòng HĐND và UBND quận Hồng Bàng;

Hải Phòng thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng và chính quyền

ảiPhòngthíđiểmhợpnhấtmộtsốcơquanĐảngvàchínhquyề

Thí điểm hợp nhất Văn phòng Quận ủy Hồng Bàng với Văn phòng HĐND và UBND quận Hồng Bàng thành Văn phòng quận Hồng Bàng, kể từ ngày 1/10/2018.

Hải Phòng thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng và chính quyền

ảiPhòngthíđiểmhợpnhấtmộtsốcơquanĐảngvàchínhquyề

Phê duyệt Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện An Dương; Thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy An Dương với Văn phòng HĐND và UBND huyện An Dương thành Văn phòng huyện An Dương, kể từ ngày 1/10/2018.

Hải Phòng thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng và chính quyền

ảiPhòngthíđiểmhợpnhấtmộtsốcơquanĐảngvàchínhquyề

Phê duyệt Đề án thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện Kiến Thụy; Thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện Kiến Thụy thành Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Kiến Thụy, kể từ ngày 1/10/2018.

ảiPhòngthíđiểmhợpnhấtmộtsốcơquanĐảngvàchínhquyề

Phê duyệt Đề án thí điểm hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kiến Thụy với Thanh tra huyện Kiến Thụy; Thí điểm hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kiến Thụy với Thanh tra huyện Kiến Thụy thành Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Kiến Thụy, kể từ ngày 1/10/2018.

ảiPhòngthíđiểmhợpnhấtmộtsốcơquanĐảngvàchínhquyề

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng ghi nhận và đánh giá cao quận Hồng Bàng, huyện An Dương, huyện Kiến Thụy đã chủ động, tích cực, quyết liệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của Thành ủy trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bằng Đề án cụ thể.

ảiPhòngthíđiểmhợpnhấtmộtsốcơquanĐảngvàchínhquyề

Trên cơ sở xây dựng Đề án của các quận, huyện, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tin tưởng và đồng ý cho triển khai thực hiện thí điểm Đề án.

ảiPhòngthíđiểmhợpnhấtmộtsốcơquanĐảngvàchínhquyề

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng đề nghị quận Hồng Bàng, huyện An Dương, huyện Kiến Thụy cần triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, chậm nhất đến ngày 10/10/2018 phải triển khai xong tại các đơn vị của mình;

ảiPhòngthíđiểmhợpnhấtmộtsốcơquanĐảngvàchínhquyề

Đồng thời, lãnh đạo các quận, huyện nêu trên phải quán triệt cụ thể, sâu sắc, quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị triển khai thí điểm, đặc biệt là những vấn đề trong Đề án đã xác định.

ảiPhòngthíđiểmhợpnhấtmộtsốcơquanĐảngvàchínhquyề

Bên cạnh đó, các địa phương này phải làm tốt công tác bố trí cán bộ sau hợp nhất với phương án tối ưu nhất, chỉ đạo xây dựng về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, tổ chức hoạt động theo quy định chung; quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ; sau sáp nhập phải đảm bảo ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị được sáp nhập.

ảiPhòngthíđiểmhợpnhấtmộtsốcơquanĐảngvàchínhquyề
  • Hà Giang công bố quyết định hợp nhất tổ chức bộ máy cấp tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan của thành phố cần chủ động, sâu sát, cụ thể trong việc hướng dẫn giúp các quận, huyện ủy, trực tiếp tới các cơ quan được sáp nhập để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai;

ảiPhòngthíđiểmhợpnhấtmộtsốcơquanĐảngvàchínhquyề

Sở Tài chính chủ trì họp với Kho bạc Nhà nước Hải Phòng và các phòng tài chính của các quận, huyện để thống nhất cơ chế tài chính cho các đơn vị được hợp nhất. Các sở, ngành chức năng thành phố cần phối hợp với các đơn vị được triển khai thí điểm sáp nhập tiến hành sơ kết việc triển khai thực hiện thí điểm trong tháng 12/2018.

ảiPhòngthíđiểmhợpnhấtmộtsốcơquanĐảngvàchínhquyềNam thanh niên chết trong phòng trọ ở Hà Nội, nghi tự tử vì cãi nhau với người yêu

顶: 742踩: 6549